Rudinszky Ádám, falunk büszkesége 5. lett Prágában a kiváló dzsúdósok hatalmas EK-versenyén! Sőt! Az 5. hely azért is frankó, mert így a bukaresti ebén is képviselheti hazánkat Cserépfalut, ami szuper dolog!

Az EB-hez 1 érem és 1 helyezés kell Európa kupáról. Ádám az ezüstöt két hete a paksi ugyanilyen Ek-n megszerezte, Prágában pedig a helyezést.

Ádám száz kilós, én 103 vagyok.

100 KG (21 induló)
1. Szemjon Rakita (ukrán)
2. Szlobodan Djorda (bosnyák)
3. Gabriel Souza (brazil)
3. Leon Strueber (német)
5. RUDINSZKY ÁDÁM (Egri VSI)
5. Jalil Shukurov (azeri)
7. Daniel Moskal (lengyel)
7. Grzegorz Slabiak (lengyel)

Itt a győzelmi jelentés újságírósan: http://www.judoinfo.hu/index.php/home-page/kiemelt-cikkek/8961-magyar-ezusthetvege-pragaban Rudinszky Ádám, falunk büszkesége 5. lett Prágában a kiváló dzsúdósok hatalmas EK-versenyén! Sőt! Az 5. hely azért is frankó, mert így a bukaresti ebén is képviselheti hazánkat Cserépfalut, ami szuper dolog!

Az EB-hez 1 érem és 1 helyezés kell Európa kupáról. Ádám az ezüstöt két hete a paksi ugyanilyen Ek-n megszerezte, Prágában pedig a helyezést.

Ádám száz kilós, én 103 vagyok.

100 KG (21 induló)
1. Szemjon Rakita (ukrán)
2. Szlobodan Djorda (bosnyák)
3. Gabriel Souza (brazil)
3. Leon Strueber (német)
5. RUDINSZKY ÁDÁM (Egri VSI)
5. Jalil Shukurov (azeri)
7. Daniel Moskal (lengyel)
7. Grzegorz Slabiak (lengyel)

Itt a győzelmi jelentés újságírósan: http://www.judoinfo.hu/index.php/home-page/kiemelt-cikkek/8961-magyar-ezusthetvege-pragaban Rudinszky Ádám, falunk büszkesége 5. lett Prágában a kiváló dzsúdósok hatalmas EK-versenyén! Sőt! Az 5. hely azért is frankó, mert így a bukaresti ebén is képviselheti hazánkat Cserépfalut, ami szuper dolog!

Az EB-hez 1 érem és 1 helyezés kell Európa kupáról. Ádám az ezüstöt két hete a paksi ugyanilyen Ek-n megszerezte, Prágában pedig a helyezést.

Ádám száz kilós, én 103 vagyok.

100 KG (21 induló)
1. Szemjon Rakita (ukrán)
2. Szlobodan Djorda (bosnyák)
3. Gabriel Souza (brazil)
3. Leon Strueber (német)
5. RUDINSZKY ÁDÁM (Egri VSI)
5. Jalil Shukurov (azeri)
7. Daniel Moskal (lengyel)
7. Grzegorz Slabiak (lengyel)

Itt a győzelmi jelentés újságírósan: http://www.judoinfo.hu/index.php/home-page/kiemelt-cikkek/8961-magyar-ezusthetvege-pragaban

Rudinszky Ádám, falunk büszkesége 5. lett Prágában a kiváló dzsúdósok hatalmas EK-versenyén! Sőt! Az 5. hely azért is frankó, mert így a bukaresti ebén is képviselheti hazánkat Cserépfalut, ami szuper dolog!

Az EB-hez 1 érem és 1 helyezés kell Európa kupáról. Ádám az ezüstöt két hete a paksi ugyanilyen Ek-n megszerezte, Prágában pedig a helyezést.

Ádám száz kilós, én 103 vagyok.

100 KG (21 induló)
1. Szemjon Rakita (ukrán)
2. Szlobodan Djorda (bosnyák)
3. Gabriel Souza (brazil)
3. Leon Strueber (német)
5. RUDINSZKY ÁDÁM (Egri VSI)
5. Jalil Shukurov (azeri)
7. Daniel Moskal (lengyel)
7. Grzegorz Slabiak (lengyel)

Itt a győzelmi jelentés újságírósan: http://www.judoinfo.hu/index.php/home-page/kiemelt-cikkek/8961-magyar-ezusthetvege-pragaban

Óvodás kéményseprő-pályázat hétfőn

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 07. 28-án (hétfőn) 18.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

Napirendi pontok:

1. Óvodapedagógusi létszám meghatározása
Előadó: Kósik István Polgármester, Dósa Lászlóné Óvoda-vezető

2. Tájékoztatás az I. félévben lejárt testületi határozatokról
Előadó: Kósik István Polgármester

3. Közműfejlesztési rendelet előterjesztése
Előadó: Kósik István polgármester, Virág Tiborné ÜB. elnök

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási rendelet alkotása
Előadó: Kósik István polgármester, Virág Tiborné ÜB. elnök

5. Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztató (szóban)
Előadó: Kósik István polgármester

6. Döntés a Látogatópark közös beruházási költségeinek a megosztásáról
Előadó: Kósik István polgármester

7. Indítványok, javaslatok

Kósik István sk. polgármester

Önkormányzatiságos hatalmas szavak 1. rész

Mit gondolok az önkormányzatiságról mint olyanról? Mit jelent a képviselőknek és a polgármesternek szolgálni a falu összes gyüttmentjét, idegenét és az összes életvitel szerint Cserépben élő, Mezőkövesden, Egerben vagy akárhol született helyi lakosát?

Megírom.

Ki lehet azt jelenteni, hogy egy önkormányzat jól végzi a feladatát?
Ne feledjük, hogy pártunk és kormányunk alaposan megkurtította az önkormányzatok feladatát az elmúlt években. A legjobb példa erre az iskolánk. Régebben a kövesdi önkormányzat alá tartoztunk most meg egy KLIKK nevű állami akármi alá.

Mi az önkormányzat feladata?

Akkor lehet ezt a kérdést feltenni, ha az önkormányzat a cserépi lakosság, a hétvégi házasok és a turisták életviszonyait érintő kérdésekben döntési helyzetben van.

Nem tudom erre a választ.

Az erős központosítás miatt nagyon nagy mértékben az állam fennhatósága alá került Cserépfalu önkormányzata de ezt már nem írom le többet.

Az önkormányzat működését törvény szabályozza, gazdagsági, jogi, pénzügyi, kommunikációs előírások és szabályok jellemzik a törvényt.

Ez a folyamatosan változó szabályrendszer nagyon komoly jogokat biztosít a cserépi önkormányzatnak a helyi ügyekben. Hoz a testület egy döntést és az úgy van.
Viszont, ha jogszabályt sértenek, akkor gond van. Oda kell azért figyelni néha.

Cserépfalu kistelepülés. Bonyolítja az is a helyzetet, hogy önkormányzati társulás keretében old meg az önkormányzat bizonyos kötelező feladatokat, sőt nagyobb feladatokat is átadhatnak más önkormányzatnak. Ilyen volt pl. az iskola helyzete.

Az írás következő részében a kötelező és vállalt feladatok leírásával folytatom azt amit elkezdtem.
Tóth Péter képviselőjelölt nagyon nagy szavai sorozat 1. rész.

csillag: Az írásban segített ez a dolgozat

Egy zsérci lakos majdnem lealkudta 50 forintra a dócfenéket! Vadhússal is fizet a népszerű vállalkozó.

Ez derült ki a júniusi képviselőtestületi jegyzőkönyvből. A jegyzőkönyvben említett magánszemély majdnem 50 Ft-os négyzetméter árért és valamennyi vadhúsért szerette volna megvenni Cserépfalu külterületi ingatlanát, de a testület nem hagyta magát és hetven forint lett belőle! 

Na akkor innen a kopipaszta:

Kósik István: A múltkori ülésen döntöttünk a dóci területek eladásáról. Az ingatlanszakértő kihozott egy árat, ami 80 Ft/m2 árat jelentett. Vasas Benci viszont azt mondta, hogy ő 50 Ft/m2 áron gondolta megvenni, utána olyan álláspontot alakított ki, hogy 70 ft/m2-ért hajlandó megvásárolni. Az ingatlanszakértő azt mondta, hogy alku szempontjából 1.300 e Ft-ig érdemes lemenni. Én úgy gondolom, hogy ha 70 Ft/m2-ért eladjuk, akkor 1.330 eFt-ot kapnánk érte, amit felhalmozási célra fel tudnánk használni.
Nagy József: Részemről mehet.
Dósa László: Engem nem az 1.300 eFt aggaszt, hanem az, hogy megint kihasználnak minket, alkudoznak az áron.
Kósik István: Van igazság benne, de a piac így működik.
Dósa László: Mennyi időn belül fizeti ki?
Kósik István: Szerintem 5 nap.
Farmosi Zoltán: 8 napon belül.
Dósa László: Meg kérjük tőle a múltkor felvetődött filmet és vadhúst.
Kósik István: Ha egyetértünk azzal, hogy eladjuk az érintett külterületi ingatlanokat 70 Ft/m2-es áron, kézfeltartással jelezzétek.

Szavazásba résztvevő képviselők száma: 4 fő

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  hozza:

32/2014. (VI.25.) számú Kt. határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlan eladása

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében az Önkormányzat tulajdonában lévő 0155/2, 0155/6, 0157/3 hrsz-ú, összesen 19.002 m2 térmértékű külterületi ingatlan megvételére igényt benyújtó Vasas Benedek Bükkzsérc, Rákóczi út 24. szám alatt lakos kérelmét.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati vagyon-nyilvántartásban, forgalomképes ingatlanként nyilvántartott 0155/2, 0155/6, 0157/3 hrsz-ú 19.002 m2 térmértékű ingatlant 70 ft/m2-es áron, összesen 1.330 e Ft összegben 

eladja, 

a vételárat a vevő a szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni az eladó Önkormányzatnak.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés lebonyolításával, melynek költségei a vevőt terhelik.

Hát így

Na itt az official falunapi plakát lóversennyel kiegészítve. Plakátról fotózva, ahogy azt a gyorsaság megkívánta.

Vízöblítéses véce épül a berezdi pincesoron, a Grófi szérű mellett! Ki lesz az első aki ugye hát, hogy is mondjam? 

Talán a Balkan Fanatik a falunapon?

Éljen és hurrá! Vízöblítéses véce épül a berezdi pincesoron, a Grófi szérű mellett! Ki lesz az első aki ugye hát, hogy is mondjam? 

Talán a Balkan Fanatik a falunapon?

Éljen és hurrá!

Vízöblítéses véce épül a berezdi pincesoron, a Grófi szérű mellett! Ki lesz az első aki ugye hát, hogy is mondjam?

Talán a Balkan Fanatik a falunapon?

Éljen és hurrá!

Ezt a vendégházat sem ismertem eddig. Ráadásul gugli plusszos!
“Nyitva: április 1-től, november 10-ig

Szállás: teljesen felújított, korszerűen berendezett, fűthető tégla ház

Férőhely: 30 fő

Elhelyezés: 4 db 6-8 ágyas fürdőszobás, és 2 db 2 ágyas fürdőszobás szobákban

Közös helységek: Tágas étkező, társalgó, fedett terasz, játszó szoba

Étkezés: Helyben megoldható

Szabadidő: Tágas, zárt udvar, sportolási lehetőség, pingpong, csocsó, bográcsozás, kemence”

(via Falusi szállás Cserépfalu - Névjegy - Google)

Ezt a házikót még nem ismertem.

"A ház szinte hozzásimul a Bükk hegyhez, a barlangjaival, pincéivel, a ház fölötti erdővel igazi vadregényes pihenőhely.

A vendégház 2-12 fő fogadására alkalmas, elsősorban családoknak, baráti társasságoknak ajánlom, akik a csendet, a természet közelséget szeretik.

Az alsó szinten 1 db dupla ágyas pótágyazható szoba, fürdőszoba, étkező-konyha, és a hegybe mélyedő pince játékterem.

A felső; szinten 3 egységre osztott erkélyes galéria 6 ággyal. Pótágyazható.”(via Bükk Vendégház - Cserépfalu > a cserépfalvi Bükk Vendégház honlapja > Bükk Vendégház Cserépfaluban)

Az egyharmados polgibuli

A polgármester megválasztása egyszerű mint a tök.

Ha Pista ellen ketten vagy többen indulnak, akkor marad.
Ha Pista egyedül indul, akkor marad.
Ha Pistának egy ellenfele lesz, akkor Pista megy.

Mi volt négy éve:

 1. Kósik István 216
 2. Dósa Sándor 166
 3. Csendes Péter 152
 4. Rudinszky Tamás 84
 5. Agárdiné Tóth Rózsa 21

Ha Rudinszky Tamás visszalépett volna, ha Dósa Sándor mégsem indult volna ha nagypapám felfújható sakkbábu lett volna stb. Nem lényeges.

Most, 2014 júliusában azt látom, hogy Pista a szavazók harmadának továbbra is bírja a bizalmát. Kicsit elfáradt már a polgiságba. Jó lenne ha átadná a fokost másnak. Volt véle pár szakmai jellegű vitám, ami sajnos személyeskedésbe is átcsúszott, de mindenki követ el hibát. Emberek vagyunk és nem állatok.
Pista nekem továbbra is Pista. Kiválóan tudná a falut képviselni különböző rendezvényeken, nincs vita, nincs kérdőjel.
Rengeteget tett Cserépfaluért. A múltkori választás előtt azt mondta, hogy ez lesz az utolsó ciklusa, ennek ellenére úgy érzem, hogy az újabb ciklust, ami már négy helyett öt év, simán bevállalná.

Sándor fiatal erejét és szaktudását be tudná tolni a testület vezetésébe, szakmai végzettsége szuperül megvan az önkormányzatokat sújtó pénzügyi fiskális gazdálkodáshoz. Négy éve még képviselő volt, de akkor csak a polgiság érdekelte. Távol került a politikától mostanra. Vajon visszatér?

Pétert már többször kérdeztem, hogy indul-e. Még nem válaszolt, sejtelmeskedik. Úgy érzem nekimegy októberben Pistának. A testületi ülésen kevés ügyben értettek egyet az elmúlt négy évben. Péter múltkor képviselőnek is indult, ha megkapná az akkori rengeteg szavazatot a POLGIRA, akkor Ő lehetne új Kósikpolgi. A rendezvények ügyében már letette az asztalra a grófi szérűs szüreti mulatságot, ami az elmúlt évek egyik legjobb bulija volt Cserépben. Amúgy jól menő vállalkozó, vadászgat, borozgat élvezi az életet, minek kell vajon a nyakába a polgiság?

Tamás eltűnt a választás óta a közéletből, nyomja a sajtüzemet kiváló eredményekkel, hülye lenne újra belemenni a politikába.

Rózsa szintén eltűnt, ha mégis elindulna a 21 szavazatát most is megkapná.

Esetleg egy új jelölt? Az örökös alpolgi főedzőnk? Az új tiszteletes? Szász Tibi bátyánk a hegyről? Kéméndi prof a pincéből? Na jó viccelni csak lehet tán.  

A négy vállalkozó, a tiszteletes és a főpedagógus

Egy rosssz filmcím is lehetne, de nem az.

Emlékezzünk 2010-re. Jön a választás és a blogomban rengeteg hasonló poszt lesz október 12-ig. 

 • 23 egyéni jelölt jelölte magát négy évvel ezelőtt
 • Az első hat jutott be a képviselőtestületbe 
 • Összesen 647 cserépi polgár szavazott
 • 878 szavazó volt a névjegyzékben
 • Tiszteletesünk távozása miatt Mizser Laci a hetedik helyről került be politikusnak
 • Három előző ciklusban képviselősködött képviselőt leváltott a falu.
 • Vajon most ki lesz az a három?
 • Négy vállalkozónk és egyben borászunk simán nyerte a választást, kiegészülve a tiszteletes úrral és az igazgató asszonnyal
 • Hatan jutnak be most is
 • Fontos, hogy nem 4, hanem 5 évre választunk októberben
 • Vajon az új tiszteletes indul?
 • Simának tűnik 2014-ben is
 1. Nagy József 265
 2. Csendes Péter 264
 3. Molnár Sándor 261
 4. Kovács Róbert 195
 5. Dósa László 190
 6. Virág Tiborné 189
 7. Mizser László 173
 8. Dósa Kálmán László 171 
 9. Barabás-Vitányi Károly 166 
 10. Rajcsányi Sándorné 157
 11. Marosvári Edit 153 
 12. Virág András 135 
 13. Kósik Lajos 115 
 14. Kósik László 109 
 15. Borsos István 92 
 16. Molnár János 91 
 17. Bojtár Lajos 89 
 18. Hák Attila 81 
 19. Tóth Péter 76 
 20. Szécsi Tibor József 59 
 21. Balogi Ferenc 54 
 22. Poczik István 40 
 23. Zubik Tibor37

Hátulról az ötödik helyen végeztem, a szavazatok majdnem 12 százalékát kaptam. Most is indulok.